Kunskaps- och utbildningscentrum

Våld mot kvinnor/partner, barn, äldre och våld mot familjedjur hänger ihop. Det kallas Sambandet. Och kunskapen om det kan rädda liv.

 

TILL KUNSKAPSBANKEN

”När djur är utsatta är människor i riskzonen.
När människor är utsatta är djuren i riskzonen.”

ARBETE MOT VÅLD

Se Sambandet – ett nationellt centrum för kunskap och utbildning

Vi synliggör sambandet mellan mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot familjedjur, utifrån forskning. På så sätt vill vi bidra till att våld mot djur och mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

LÄR DIG MER OM SAMBANDET

Utbildning, föreläsning & workshops

Se Sambandet har spetskompetens när det gäller sambandet ur både våldsutsatta kvinnors/partners, barns, äldres och djurs perspektiv samt tvångsmässigt djursamlande.

VAD SÄGER FORSKNINGEN?

Ta del av forskning och praktiska exempel

Sambandet mellan våld mot djur och våld mot kvinnor/ partner, barn och äldre har det forskats kring i närmare 20 år. Carin Holmberg var den första i Sverige att skriva om sambandet, i ”Med husbondens röst”. Therese Lilliesköld utforskade situationen för våldsutsatta barn med familjdjur i sin masteravhandling i antrozoologi. 

MATERIAL & BROSCHYRER

Våra böcker och manualer

Carin Holmberg och Therese Lilliesköld har skrivit två handböcker/manualer om sambandet riktade mot veterinärer respektive skyddade boenden. Dessa finner du här på hemsidan.

2022 gav vi ut boken ”Djursamlare och samlade djur, inte bara ett djurskyddsproblem” som är resultaten av vår forskningsstudie om djursamlande. Denna finns i bokhandel och nätbokhandel. 

 

Fokusområde 2023-2024

”Djursamlande och samlade djur” i kombination med ”utbildning och kunskapsspridning.

LÄS MER →

Stöd vårt arbete

Pengarna går oavkortat till verksamheten.

LÄS MER →

Behöver du hjälp?

Här får du tips om vart du kan vända dig om du själv, någon du känner eller djur i din närhet är utsatt för våld.

LÄS MER →

Facebook
LinkedIn
Instagram