Här i kunskapsbanken har vi samlat material, svensk forskning och svenska studentuppsatser.

Artiklar & Rapporter

Försäkringsrapport

Om utebliven ersättning och otydliga villkor vid mäns/partners våld mot kvinnor/partners och deras djur.

Av: Se Sambandet

Kvinno och- djurmisshandel

Denna rapport sammanfattar resultaten av ett pilotprojekt om djurmisshandel och våld mot människor. 

Av: Margunn Bjørnholt
Språk: Norska

Våldets kultur

Av: Lisa Gålmark