Behöver du hjälp?

Här tipsar vi om vart du kan vända dig om du själv, någon du känner eller ett djur i din närhet är utsatt för våld.

I EN AKUT SITUATION – för människa eller djur: Ring polisen på 112.

För barn och unga


Roks Tjejjourer

Chatt och information för våldsutsatta unga tjejer.

Bris – Barnens rätt i samhället
Jourtelefon för unga under 18 år.
Tel. 116 111

Tris – Tjejers rätt i samhället
Jourtelefon för dig som lever under hedersförtryck.
Tel. 0774-40 66 00.

1000 möjligheter
ungdomsjour på nätet.

Föreningen Storasyster
För dig som utsatts för sexuella övergrepp

BUP – Barn- och ungdomspsykiatrin
Sök din lokala BUP-mottagning på hemsidan.

För anhöriga

ATSUB
Förening för anhöriga till barn som utsatts för sexuellla övergrepp.

Informera och engagera dig till stöd för människor och djur


Se Sambandet

Vi är ett nationellt kunskapscentrum för att Se Sambandet. Bli gärna stödmedlem eller boka en utbildning.

Djurskyddet Sverige
Lokala djurskyddsföreningar kan ibland ge praktiskt stöd till utsatta djur.

Svenska Djurskyddsföreningen

Djurens rätt

För utsatta kvinnor,
partner & män

Roks
Sök din lokala kvinnojour via deras hemsida.

Unizon
Sök din lokala kvinnojour via deras hemsida.

TerraFem
Här kan du hitta din lokala kvinnojour och få stöd på fler språk än svenska. Tel. 020-52 10 10.

Somaya
Sök lokala kvinnojourer som kan ge stöd på fler språk än svenska. 020-81 82 83.

BOJ
Sök din lokala brottsofferjour.

RFSL
Stödmottagningen för lhbtq-personer. Det går också att ringa på tel. 020-34 13 16.

Nationellt Centrum för Kvinnofrid – NCK
Stödtelefon dygnet runt för utsatta, anhöriga och yrkesverksamma. Tel. 020 – 50 50 50.

Mansmottagningar
Stöd till män som utövar eller utsätts för våld.

När det gäller djur

Länsstyrelsen
Sök din lokala djurskyddshandläggare på deras hemsida. Här kan du anmäla misstanke om vanvård av djur anonymt.

Polisen
Ditt lokala poliskontor kan du hitta via hemsidan. Bor du i Stockholm finns en speciell djurpolisenhet. Du hittar dem på FB – Polisen Stockholm Djurskydd

VOOV
Placerar våldsutsattas husdjur i tillfälliga jourhem.

Facebook
LinkedIn
Instagram