Se Sambandets fokusområde

På årsmötet varje år beslutar styrelsen om ett fokusområde. Under året tar sedan Se Sambandet fram kunskap om ämnet eller temat som valts ut. Det kan leda till att viskriver en rapport eller gör en broschyr och sedan blir kunskapen integrerad i våra utbildningar. Vissa gånger spänner ett fokusområde över fler än ett år.

Fokusområde 2021

I år har Se Sambandet “Djursamlare och samlade djur” som fokusområde. Vi kommer att belysa djurs mående och situation ur olika perspektiv.

De rapporter och broschyrer som dessa djupdykningar lett till hittar du i Kunskapsbanken.

Se Sambandets tidigare fokusområden:

  • 2020, djursamlare och samlade djur
  • 2018, våld mot djur
  • 2017, våld mot äldre kvinnor och djur
  • 2016, bristande skydd i djurförsäkringen
  • 2014, barn och våld mot djur

När det gäller våra fokusområden får du gärna bidra med kunskap!

Har du egna erfarenheter eller annan kunskap, som vårdtagare, anhörig, yrkesverksam eller ideell, utifrån något av våra fokusområden, maila gärna oss och berätta. Du är självklart anonym.

Är du student och vill belysa Sambandet med något som har med årets fokusområde att göra? Kontakta gärna oss och diskutera.

Läs forskning, studentuppsatser och ta del av material

I kunskapsbanken har vi samlat information om sambandet.

Vill du bidra till
Se Sambandets arbete?
Bli stödmedlem →