Se Sambandets fokusområde

På årsmötet varje år beslutar styrelsen om ett fokusområde. Under året tar sedan Se Sambandet fram kunskap om ämnet eller temat som valts ut. Det kan leda till att viskriver en rapport eller gör en broschyr och sedan blir kunskapen integrerad i våra utbildningar. Vissa gånger spänner ett fokusområde över fler än ett år.

Fokusområde 2023

I år har Se Sambandet ”djursamlande och samlande” i fokus och kombinerar det med ”utbildning och kunskapsspridning”. Vi ser det som angeläget att fortsätta sprida kunskap i denna fråga. Men också utbilda i frågor som rör sambandet.

Den intresserade hittar rapporter och broschyrer i Kunskapsbanken.

Fokusområde 2022

I år har Se Sambandet ”utbildning och kunskapsspridning” som fokusområde. Vi har undersökt och skrivit rapporter samt utbildningsmaterial och nu vill vi sprida detta.

De rapporter och broschyrer som dessa djupdykningar lett till hittar du i Kunskapsbanken.

Se Sambandets tidigare fokusområden:

  • 2020, djursamlare och samlade djur
  • 2018, våld mot djur
  • 2017, våld mot äldre kvinnor och djur
  • 2016, bristande skydd i djurförsäkringen
  • 2014, barn och våld mot djur

När det gäller våra fokusområden får du gärna bidra med kunskap!

Har du egna erfarenheter eller annan kunskap, som vårdtagare, anhörig, yrkesverksam eller ideell, utifrån något av våra fokusområden, maila gärna oss och berätta. Du är självklart anonym.

Är du student och vill belysa Sambandet med något som har med årets fokusområde att göra? Kontakta gärna oss och diskutera.

Läs forskning, studentuppsatser och ta del av material

I kunskapsbanken har vi samlat information om sambandet.

Vill du bidra till
Se Sambandets arbete?
Bli stödmedlem →