Här i kunskapsbanken har vi samlat material, svensk forskning och svenska studentuppsatser.

Lagar och regler

Djur, bodelning & äktenskapsförord

Det är allt fler djur, särskilt hundar, som blir föremål för en ”vårdnadstvist”. Vilka regler är det som gäller?

Djursamlande som psykiatrisk diagnos

Här hittar du mer information om denna relativt nya diagnos och hur man kan agera när någon har samlat på sig alldeles för många djur i sitt hem.

Nya regler för registrering av hästars uppstallning. Vad innebär det för sekretessen?

Här skriver vi kort om Jordbruksverkets nya regler för registering av uppstallning av hästar och hur det kan leda till att sekretessen för kvinnan/partnern röjs.

Får jag larma om djur far illa? Sekretess i socialtjänst och sjukvård

Här skriver vi kort om vilka sekretessregler som gäller inom socialtjänsten och sjukvården. Kvinnojourer omfattas av socialtjänstens sekretess om platsen på jourboendet betalas av socialtjänsten.

Sekretssmarkering & skyddad identitet

Detta gäller för sekretssmarkering och skyddad identitet.

Facebook
LinkedIn
Instagram