Här i kunskapsbanken har vi samlat material, svensk forskning och svenska studentuppsatser.

MANUALER & BLANKETTER

8 tecken på att djuret är utsatt

Konkreta tecken på sambandet.

Evidensbaserad Manual – ställa frågor om våld mot djur

När du ska ställa frågor om våld mot djur i samtal med en våldsutsatt kvinna/partner kan det kännas enklare att ha färdiga formuleringar att utgå från.

Korsrapportering – barn och husdjur

Så gör du en orosanmälan utanför ditt eget yrkesområde. Här får du som jobbar med människor veta hur du kan påtala oro för djur. Du som arbetar med djur guidas i hur du bör agera vid misstanke om att barn far illa.

Mall för orosanmälan – om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa

Gör en orosanmälan om du misstänker att barn eller unga utsätts för vanvård eller våld. Du har rätt att vara anonym.

Överklaga socialtjänstens biståndsbeslut

Det är inte ovanligt att kvinnor/partner som utsatts för våld i en nära relation nekas bidrag från socialtjänsten för de extrakostnader de har för att kunna skydda sina djur. Här finns mallar du kan använda.

Överklaga försörjningsstöd

Här kan du ladda ner en färdig mall för att överklaga försörjningsstöd.