Vi arbetar för att belysa sambandet mellan våld mot kvinnor/partner, barn, äldre och djur.

Därför finns vi

Se Sambandet är ett nationellt kunskapscentrum vars arbete är grundat i forskning. Vår vision är att de som vänder sig till våldsutsatta människor och de som möter våldsutsatta djur ska samverka för att upptäcka och motverka våld i nära relationer. Vi vill på det sätt bidra till att uppnå regeringens 6:e jämställdhetsmål: att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Hur vi arbetar

Vi föreläser, ordnar workshops, gör egna undersökningar och sammanställer kunskapsbroschyrer kring olika utsatta grupper.

Vi arbetar också politiskt, svarar på remisser, skriver debattartiklar, försöker skapa opinion. Allt med syftet att alla som lever i våldet ska bli sedda och få hjälp.

Tillsammans kan vi sprida kunskap!

Se Sambandet har inga kontinuerliga bidrag eller annat stöd för sin verksamhet. Allt arbete görs ideellt. Vi tar tacksamt emot ekonomiska bidrag och ser gärna nya stödmedlemmar – såväl enskilda personer som företag och organisationer.

Fokusområde 2023

”Djursamlande och samlade djur” i kombination med ”utbildning och kunskapsspridning.

LÄS MER →

Stöd vårt arbete

Pengarna går oavkortat till verksamheten.

LÄS MER →

Behöver du hjälp?

Här får du tips om vart du kan vända dig om du själv, någon du känner eller djur i din närhet är utsatt för våld.

LÄS MER →