Här i kunskapsbanken har vi samlat material, svensk forskning och svenska studentuppsatser.

POLITISKT ARBETE

Vad vill Se Sambandet?

Se Sambandet arbetar med politiska frågor och driver politiska krav som vi ser som avgörande för att kunna ge kvinnor/partner, barn, äldre och djur ett verkligt stöd när de utsätts för våld

Vad vi har gjort

Se Sambandet arbetar med opinionsbildning och sprider forskning om sambandet mellan olika former av våld. Här kan du läsa mer om arbetet från starten 2012 fram till idag.

Sesamhjulet – hinder för bra hjälp och stöd

Sesam-hjulet sammanfattar alla hinder i dagsläget. I mitten finns kvinnor/partner, tjejer, barn och djur.