Här i kunskapsbanken har vi samlat material, svensk forskning och svenska studentuppsatser.

Se Sambandet Rapporter

Försäkringsrapport

Om utebliven ersättning och otydliga villkor vid mäns/partners våld mot kvinnor/partners och deras djur.

Av: Se Sambandet

Handlingsplan för veterinärer och djurhälsopersonal ang sambandet

En handlingsplan hur alla anställda på en djurklinik eller veterinärstation kan arbeta med att se sambandet. Vad ska man tänka på? Hur reagerar våldsutsatta? Hur ska man föra journal? Handlingsplanen är gratis och kan beställas mot portokostnader info@sesambandet.se

Av: Se Sambandet i samverkan med Svenska Djurskyddsföreningen. Faktagranskad av veterinärer.

Handlingsplan
Att hjälpa våldsutsatta

Se Sambandet
Veterinärkort

Inte utan min hund

Manual riktad till kvinno- och tjejjourer om att sambandet mellan våld mot kvinnor/tjejer och barn och familjedjuren. Konkreta råd och tips hur man gör för att ta emot familjedjur på kvinnojour och skyddade boenden. Manualen går att beställa på Roks.se.

Av: Se Sambandet i samverkan med Roks

Facebook
LinkedIn
Instagram