Carin Holmberg

Ordförande

Sociolog och föreläsare. Carin var med och startade föreningen.

Therese Lilliesköld

Vice Ordförande

Therese har en master i antrozoologi. Driver också företaget Empatia.

Beatrice Fischer

Ledamot

Beatrice har examen i juridik. Även engagerad i föreningen VOOV i Uppsala.

Fokusområde 2023

”Djursamlande och samlade djur” i kombination med ”utbildning och kunskapsspridning.

LÄS MER →

Stöd vårt arbete

Pengarna går oavkortat till verksamheten.

LÄS MER →

Behöver du hjälp?

Här får du tips om vart du kan vända dig om du själv, någon du känner eller djur i din närhet är utsatt för våld.

LÄS MER →