Carin Holmberg

Ordförande

Sociolog och föreläsare. Carin var med och startade föreningen.

Therese Lilliesköld

Vice Ordförande

Therese har en master i antrozoologi. Driver också företaget Empatia.

Beatrice Fischer

Ledamot

Beatrice har examen i juridik. Även engagerad i föreningen VOOV i Uppsala.

Fokusområde 2022

"Utbildning och kunskapsspridning".

Vi har gjort flera studier och tagit fram rapporter samt utbildningsmaterial. 2022 satsar vi på att sprida kunskap och att utbilda.

Stöd vårt arbete

 Pengarna går oavkortat till verksamheten.

Behöver du hjälp?

Här får du tips om vart du kan vända dig om du själv, någon du känner eller djur i din närhet är utsatt för våld.