Carin Holmberg

Ordförande

Sociolog och föreläsare. Carin var med och startade föreningen.

Therese Lilliesköld

Vice Ordförande

Therese har en master i antrozoologi. Driver också företaget Empatia.

Fokusområde 2021

"Djursamlare och samlade djur". Vi kommer att belysa djurs mående och situation ur olika perspektiv.

Stöd vårt arbete

Föreningen finansieras i huvudsak genom gåvor. Pengarna går oavkortat till verksamheten.

Behöver du hjälp?

Här får du tips om vart du kan vända dig om du själv, någon du känner eller djur i din närhet är utsatt för våld.