Sambandets vänner

Beviljade bidrag och projekt

Se Sambandet finansierar sin verksamhet genom projekt. Flera organisationer och fonder har stöttat verksamheten.

Finansiärer

Svenska Djurskyddsföreningen har 2012 och 2014 gett ekonomiskt stöd till att genomföra konferenser om att Se Sambandet och till att ta fram och trycka broschyrer. Under 2018 publicerades Handlingsplan för djurkliniker. Svenska Djurskyddsföreningen finansierade arbetet med framtagning och tryckning av handlingsplanen.

2015
Se Sambandet tilldelades ett tryckningsbidrag på 25 000 kr av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) som handlägger Stiftelsen Marie Josephine Guillaumes fond.

2017
Se Sambandet tilldelades tryckningsbidrag på 15 000 kr av Längsmanska kulturfonden.

2017
Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade att ge ekonomiskt stöd för att trycka en barnbroschyr om sambandet mellan våld mot barn och våld mot djur.

2018
Brottsofferfonden beviljade 18060 kr för att ta fram en broschyr om våld mot familjedjur, äldre kvinnor och äldre.

2019
Brottsofferfonden beviljade ett bidrag på 10500 kr för att uppdatera Se Sambandets hemsida.

2020
Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige har inlett ett samarbete med Se Sambandet för att ta fram en handbok till kvinnojourerna om hur de ska arbete med sambandet. Projektet är finansierat av Brottsofferfonden.

Djurvännernas förening i Stockholm beviljade 35000 kr för en pilotstudie om djursamlande

Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana (M.E.S.T) gav bidrag på 15 000 kr för uppdatering av vår hemsida

2021

Djurskyddet i Kronoberg beviljade 72 000 kr bidrag för en djursamlarstudie

Petra Lundbergs stiftelse beviljade 60000 kr i bidrag för djursamlarprojekt

Stieg Larssons stiftelse beviljade 33000 kr för tryck- och layoutkostnader för rapport om djur på skyddat boende


Samarbetspartners & Företagsmedlemmar

Länsstyrelsen Västmanland har vi samverkat med 2015-2019

Tidningen Djurskyddet ger oss gratis annonser på sin hemsida

Alupo Hundkunskap carolinealupo.se

2021 har hemsidan fått ny design av Ingela WikmanVizito

Fotograf Brus Theres har skänkt fina fotografier till föreningen. https://www.facebook.com/brustheresfotograf/

Föreningen VOOV som ger skyddat boende till familjedjur.

Se Sambandets styrelsemedlemmar

Therese Lilliesköld har företaget Empatia.

Carin Holmberg är författare och föreläsare, carinholmberg.se

 

Läs forskning, studentuppsatser och ta del av material

I kunskapsbanken har vi samlat information om sambandet.

Se Sambandet tipsar!

  • The National Link Coalitions hemsida finns mängder av studier om sambandet ur olika perspektiv.
  • Skicka ett mail till arkowpets@snip.net för att signa dig för nyhetsbrev. Där redovisas nya studier samt exempel på man kan bemöta våldsutsatta och deras djur.

Är du student?
Skriv gärna en uppsats om sambandet →