Studenter: Skriv en uppsats om sambandet!

Flera aspekter av sambandet behöver studeras vidare. Här ger vi några tips om olika uppsatsämnen till dig som är student.

Oavsett institution och ämne kan du som student skriva ett arbete om sambandet. Sambandet är fortfarande outforskat ur flera synvinklar. Smådjurens situation och betydelsen av deras utsatthet för barnen är ett ämne som inte studerats.

Nedan listar vi fler möjliga ämnen för examens-och specialarbeten samt masteruppsatser. Skicka gärna din färdiga uppsats till info@sesambandet.se.

Förslag på ämnen för examensarbete och specialarbete på temat att Se Sambandet mellan våld mot kvinnor/partners, barn, äldre och djur:

$

Hur ser sambandet ut mellan våld mot äldre kvinnor och deras djur? Vad känner hemtjänst och hemsjukvård till om sambandet? Samarbetar kommunen med någon som kan ge stöd till djuret?

$

Vad vet äldres organisationer och handikapporganisationer om våld i nära relationer och våld mot djur bland deras medlemmar och brukare?

$

Diskuteras frågor om sambandet på utbildningar av terapihundar, assistanshundar och ledarhundar och i vilken utsträckning ses hunden som något annat än ett hjälpmedel för människan?

$

Vad vet sjukvårdspersonal på akuten som möter våldsutsatta om våldsutsattas hundar och andra djur och i vilken utsträckning omsorgen om djuren medverkar till att kvinnor nekar vård och annan hjälp? Finns det något vården kan göra?

$

Vilka bilder tecknas i medier av offer, förövare och djur när det skrivs om våld i nära relationer?

$

Finns det något mönster när det gäller akuta trauman på djur som en följd av våld i nära relationer som veterinärer och djurhälsopersonal känner till?

$

Hur ska en välfärdsanalys av djur som levt i ett våldsamt hem läggas upp? Vem ger stöd till ett traumatiserat djur?

$

Våld mot kvinnor/partner och våld mot djur, är det alls en fråga för feministisk och intersektionell forskning?

$

Hur påverkas djur av en tillfällig omplacering i samband med kvinnans/partnerns uppbrott? Hur mår djuret av separationen?

$

Hur påverkas djur av en tillfällig omplacering i samband med kvinnans/partnerns uppbrott? Hur mår djuret av separationen?

$

Vad kan djurkunnig personal bidra med på ett skyddat boende, och vad kan en kurator eller socionombidra med på veterinärkliniken?

Läs forskning, studentuppsatser och ta del av material

I kunskapsbanken har vi samlat information om sambandet.

Se Sambandet tipsar!

  • The National Link Coalitions hemsida finns mängder av studier om sambandet ur olika perspektiv.
  • Skicka ett mail till arkowpets@snip.net för att signa dig för nyhetsbrev. Där redovisas nya studier samt exempel på man kan bemöta våldsutsatta och deras djur.