Här i kunskapsbanken har vi samlat material, svensk forskning och svenska studentuppsatser.

UPPSATSER I JURIDIK

Ingen liten sak?

En rättsanalys av djurens juridiska status som egendom i våld i nära relationer

Av: Beatrice Fischer

Borde djurplågeri anses vara ett artbrott

En kritisk analys av rättsläget.

Av: Eline Palm

Med mitt djur, annars blir det aldrig 

Analys av sambandet mellan våld mot djur och våld mot kvinnor i nära relationer.

Av: Eva Chmielewska

Våld mot kvinnor och deras husdjur

En undersökning av om djurplågeribrott bör kunna beaktas inom ramen för fridskränkningsbrotten.

Av: Julia Ahlqvist

Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur – En fråga om djurskydd eller rättigheter?

Av: Linda Darestam

Djur, objekt eller rättssubjekt?

En analys av djurens rättsliga ställning som lös egendom.

Av: Matilda Wetterlöf

Djurskydd och sekretess inom hälso-och sjukvården samt socialtjänsten-En konflikt.

Av: Moa Nilsson

Djurplågeri enligt BrB 16:13 –  med fokus på djurs lidande

Av: Romana Hjalmarson Vertovec