Här i kunskapsbanken har vi samlat material, svensk forskning och svenska studentuppsatser.

Veterinär & djursjukvård

PTSD hos hund

En enkätstudie om psykiskt trauma hos hund.

Av: Caroline Alup

Djurens enda hopp?

Om inställningen bland distriktsveterinärer till anmälningsplikt vid misstanke om brott mot djurskyddslagen.

Av: Elin Lundström

Sambandet mellan våld mot lantbrukets djur och våld i nära relationer

En undersökning om djurskyddshandläggarnas kunskaper.

Av: Felicia Liljenmalm

Åtal för brott mot djurskyddslagen och för djurplågeri

En analys av åtalsanmälningar, väckta åtal ochfällande domar i sex län.

Av: Hanna Eng

Djur som våldsoffer i misshandelsrelationer

Djurhälsopersonalens perspektiv.

Av: Karin Molin