Se sambandet utbildar, föreläser samt håller workshops för olika yrkesgrupper, organisationer och föreningar.

Föreläsningar, Workshops & Utbildningsdagar

Lär dig mer om sambandet ur både våldsutsatta kvinnors/partners, barns, äldres och djurs perspektiv samt tvångsmässigt djursamlande. Utbildningar hålls av Fil dr i sociologi, Carin Holmberg och Antrozoolog, Therese Lilliesköld. Vi samverkar bl.a. med jurister och veterinärer vid heldagsutbildningar.

Vi anlitas regelbundet för att utbilda om sambandet och djursamlande av:

  • Länsstyrelser – både social hållbarhet och djurskyddet
  • Socialtjänst och hemtjänst
  • Kvinnojourer
  • Brottsofferjourer
  • Andra utbildare

Våra temaområden:

Se sambandet ur våldsutsatta kvinnor/ partners perspektiv.

Se sambandet med fokus på barn för alla yrkesgrupper.

Se sambandet för veterinärer, djurhälso-personal samt djurskyddet.

Se sambandet om djursamlare och samlade djur. Vad innebär tvångsmässigt samlande av djur?

Hur kan ni på socialtjänsten, kvinno-och brottsofferjourer m.fl. hitta arbetsmetoder för att upptäcka sambandet?

För kvinnojourer som vill ta emot djur. Vad behöver djuren för att må bra?