Att se sambandet kan uttryckas väldigt enkelt: Våld mot djur och våld i nära relationer hänger ihop.

Vad är sambandet?

I bilden har vi skrivit in fyra typer av våld i nära relationer i varsin cirkel. I mitten överlappar cirklarna varandra och det är just där som sambandet finns. Det kan uttryckas väldigt enkelt, som i citatet nedan av Phil Arkow som leder The National Link Coalition i USA.

” När djur är utsatta är människor i riskzonen. När människor är utsatta är djuren i riskzonen.”

av Phil Arkow

Våldet berör alla

Citatet betyder helt enkelt att när en utsätts för våld – djur eller människa – är det troligt att andra också är utsatta på ett eller annat sätt. Bara att uppleva och bevittna våld mot en familjemedlem är otroligt stressande och kan skapa trauma hos både människor och djur.

”Samtidigt ska man inte låta sig luras av att det är lätt att beskriva detta samband. För att arbeta på ett sätt som tar hänsyn till sambandet krävs både ny kunskap och samverkan.”

Våldet berör alla – alla behöver se det

Tyvärr har många som arbetar med utsatta kvinnor/partner, barn och äldre svårt att se vikten av att inkludera familjedjuren. De riskerar att ses som ett hinder som gör det svårare att ge stöd och hjälp till de utsatta människorna. De som arbetar med djur kan i sin tur ha svårt att se varför de också skulle ta in människors våldsutsatthet.

Behöver din organisation
mer
kunskap om sambandet?

Boka en utbildning, workshop eller föreläsning

Fokusområde 2023

”Djursamlande och samlade djur” i kombination med ”utbildning och kunskapsspridning.

LÄS MER →

Stöd vårt arbete

Pengarna går oavkortat till verksamheten.

LÄS MER →

Behöver du hjälp?

Här får du tips om vart du kan vända dig om du själv, någon du känner eller djur i din närhet är utsatt för våld.

LÄS MER →