Vad vi har gjort

Se Sambandet arbetar med opinionsbildning och sprider forskning om sambandet mellan olika former av våld.

Ett viktigt mål för organisationen är att våld mot djur ska ses som en del i kvinnofrids- och fridskränkningsbrottet för att på så sätt medverka till att djuren inte försvinner ut ur rättsprocessen. Samt att straffvärdet på våld mot djur ska skärpas. Familjedjuren bör ingå i kontaktförbudet och besöksförbud.

Sedan starten 2012 har Se Sambandet anordnat tre konferenser i samarbete med Svenska Djurskyddsföreningen. Vi har tagit fram broschyrer och affischer för att sprida kunskap om sambandet.

Vi har skrivit remissvar och yttranden när en utredning rör något av våra verksamhetsområden.

Se Sambandets arbete år för år. pdf >>

Läs forskning, studentuppsatser och ta del av material

I kunskapsbanken har vi samlat information om sambandet.

Vill du bidra till
Se Sambandets arbete?
Bli stödmedlem →