Se sambandet mellan våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Även kvinnor med psykisk, kognitiv eller fysisk funktionsvariation lever med djur och vi måste lära oss att se sambandet om kvinnan är utsatt för våld.

Det kan handla om arbetande hundar som en ledarhund om kvinnan har en synnedsättning, eller en service-och signalhund om kvinnan har rörelseskador och behöver hjälp i vardagen. Självklart kan kvinnan också ha ett eller flera familjedjur.

Det saknas i stort sett forskning om kvinnor med funktionsvariation och sambandet mellan våld i nära relation och våld mot familjedjur. Vi vet från svenska studier att gruppen våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning är mer utsatta i sina relationer än våldsutsatta kvinnor utan funktionsvariation.

Särskilt utsatta är gruppen kvinnor med kognitiv funktionsnedsättning. Vi vet också att många av kvinnorna har djur eller ett stort djurintresse och därför är sannolikheten stor att sambandet även finns i denna grupp.

Våld i nära relation mot kvinnor med funktionsnedsättning riktas ofta mot själva funktionsnedsättningen. Om kvinnan har en synnedsättning kan mannen exempelvis möblera om hemma, vilket gör det svårt för kvinnan att orientera sig och röra sig fritt. Om kvinnan behöver hjälpmedel kan dessa gömmas eller förstöras.

Det finns en viss likhet med gruppen äldre när det gäller deras sårbarhet. Om hon har djur kan hot mot djuret användas för att få henne att anpassa sig.

När det gäller arbetande hundar finns ofta en kontrollapparat kring hunden och i vissa fall är det en stödorganisation som tekniskt sett äger ledarhunden. En av landets största organisationer för personer med synnedsättning berättar att ledarhundarna tas in till organisationernas egna veterinärer. Vid dessa kontroller borde eventuella fysiska skador på hundarna på grund av våld troligen upptäckas.

Våldet riktas förmodligen inte direkt mot de djuren utan kan handla om att stänga ute hunden från gemenskapen med kvinnan och hindra den från att utföra sitt arbete. Det är stressande för både kvinnan och hunden men ger inga synliga skador.

Läs forskning, studentuppsatser och ta del av material

I kunskapsbanken har vi samlat information om sambandet.

Se Sambandet tipsar!

  • The National Link Coalitions hemsida finns mängder av studier om sambandet ur olika perspektiv.
  • Skicka ett mail till arkowpets@snip.net för att signa dig för nyhetsbrev. Där redovisas nya studier samt exempel på man kan bemöta våldsutsatta och deras djur.

Är du student?
Skriv gärna en uppsats om sambandet →

Facebook
LinkedIn
Instagram