Våra utbildningar

Behöver din organisation mer kunskap om sambandet mellan våld mot djur och våld mot kvinnor/partner, barn och äldre? Boka utbildning,  föreläsning eller workshop om att se sambandet med kunniga föreläsare.

Se sambandet ur våldsutsatta kvinnors/partners perspektiv

Vad säger sociologer och andra samhällsvetare om sambandet mellan våld mot kvinnor/partner, äldre och djur? Vilka konsekvenser har våld mot djur i uppbrottsprocessen? Vad är förövarens syfte med att utsätta djuren? Vad är egentligen våld mot djur ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv?

Se sambandet med fokus på barn för alla yrkesgrupper

Hur ser sambandet ut mellan våld och hot mot barn och våld mot djur?  Vilka konsekvenser har det för barn att bevittna våld mot djur och vad kan ni som professionella göra för att stödja barnet? Hur långt sträcker sig ert ansvar som yrkesverksamma och vart kan ni hänvisa vidare?

Se sambandet för för veterinärer, djurhälso-personal samt djurskyddet

Sambandet diskuteras utifrån forskning och erfarenheter av djurvälfärd och etologi. Vad är NAI eller Medvetet Påförda Skador? Vad är skillnaden mellan vanvård och effekterna av våld och hur se man skillnaderna? Vad säger forskningen om hur djur används i misshandelsrelationer och hur kan ni som möter utsatta djur agera? Vilka arbetsmetoder och rutiner behövs utvecklas för att se sambandet och ge både djur, våldsutsatta och eventuella barn stöd.

Se sambandet om djursamlare och samlade djur

Djursamlande är idag klassat som en psykiatrisk diagnos. Men vad innebär tvångsmässigt samlande av djur? Hur drabbas djuren och vad finns det för orsaker bakom detta beteende? Vi går igenom den samlade  forskning som finns i ämnet samt med vilka metoder man kan ge stöd och hjälp till både djursamlaren men inte minst till djuren. För det krävs nya former av samverkan.

Workshop 1 – för socialtjänsten, kvinno-och brottsofferjourer m.fl.

Hur kan ni använda forskningen för att hitta bra arbetsmetoder för att upptäcka sambandet och ge de våldsutsatta bra stöd och skydd? Vad behöver ni som möter våldsutsatta kvinnor/partner veta om våld mot djur och vilka rutiner kan ni behöva utveckla. Vart kan ni hänvisa vidare?

Workshop 2 – för kvinnojourer som vill ta emot djur

Vad behöver djuren för att må bra på jouren? Hur agerar och reagerar djur som levt i en våldsam miljö. Vad bör ett startkit innehålla och hur städar man efter att djuret har flyttat. Svaren på detta och många andra konkreta frågor diskuteras. Tips om resurser som: stiftelser att söka medel från och andra bra kontakter tas upp.

Intresserad av en föreläsning eller utbildning?

Tillsammans med er kan vi arbeta fram en enstaka föreläsning eller ett utbildningspaket som passar er verksamhet. Skriv och få en offert. Vi följer författarfondens rekommendationer om arvoden. Vi innehar f-skattsedel och fakturerar kostnaden.

Detta är en intresseanmälan, inte något bindande. Se Sambandet kommer att höra av sig till dig för att prata om upplägg.

11 + 7 =

Facebook
LinkedIn
Instagram